Учредяване

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСОРИТЕ ОТ СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ /АПСС/ ASSOCIATION PROFESSORS OF SLAVONIC COUNTRIES /APSC/, създадена на 25ти май 2006г.

Учредители на сдружението са:

  • Проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова - Република България.
  • Проф. д-р Емилия Любомирова Василева - Република България.
  • Академик, проф. д.п.н. Анатолий Петрович Сманцер- Република Беларус.
  • Проф. д.п.н. Николай Михаилович Швецов – Русия, Република Марий ЭЛ.
  • Проф. д.п.н. Инна Леонидовна Федотенко – Русия, г.Тула.
  • Проф. д.п.н. Казимерж Мариан Жегналек – Полша,г. Сиедлце.

АПСС/APSC извършва дейност в частна полза. Предметът на дейност на Асоциацията е отстояване и развитие на славянските традиции в областта на науката и висшето образование; съхраняване и обогатяване на културно-историческото наследство на славянските народи; организиране на съвместни научни научно-приложни изследвания; организиране и провеждане на съвместни форуми; разработване на модели за подготовка и реализация на млади специалисти в славянските страни.

Целта на Асоциацията е съхраняване, непрекъснато обогатяване и популяризиране на славянските традиции в областта на науката и висшето образование в условията на съвременните социални реалности.

Регистрация