Членове

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

1. Проф.,д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова- България

2. Проф., д.п.н., акад. Анатолий Петрович Сманцер- Беларус

3. Проф., д.п.н. Инна Леонидовна Федотенко- Русия

4. Проф. д.пс. н. Лариса Максимовна Митина- Русия

5. Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова-България

6. Проф. д-р хаб. Тамара Захарук – Полша

7. Доц.. д-р Адриана Виегерова – Чехия

8. Проф. д.п.н. Лидия Валентиновна Кондрашова –Украина

От Република България

9. Проф., д-р Емилия Любомирова Василева

10. Проф., д.п.н. Албена Чавдарова

11. Проф.,д.п.н., член кор. Любен Димитров

12. Проф., д-р Елена Георгиева

13. Проф. д.п.н. Веска Иванова Шивачева

14. Доц., д-р Елена Грозева Желева

15. Проф., д.п.н. Вяра Гюрова

16. Проф., д.п.н. Нели Иванова

17. Проф., д.п.н. Надежда Витанова

18. Проф., д-р Веска Митева Шошева

19. Доц., д-р Стефка Иванова Денчийска

20. Проф.,д-р Нели Илиева Бояджиева

21. Проф., д-р Веселина Василева Петрова

22. Проф., д-р Лиляна ИвановаТодорова

23. Доц., д-р Галена Стоянова Иванова

24. Доц., д-р Бонка Михайлова Димитрова

25. Проф., д-р Красимира Тошева Бенкова

26. Доц., д-р Биянка Любчова Торньова

27. Проф., д.п.н. Добринка Тодорина

28. Проф., д.п.н. Пламен Радев

29. Проф., д.п.н. Стойко Иванов

30. Доц., д-р Елена Арнаудова

31. Доц., д-р Дора Щерева

32. Доц., д-р Веселина Димитрова

33. Проф., д-р Катерина Каролова Караджова

34. Доц., д-р Маринела Грудева

35. Доц., д-р Данка Иванова Щерева

36. Доц., д-р Йорданка Факирска

37. Доц., д-р Виолета Ванева

38. Доц., д-р Георги Добрев Петров

39. проф., д-р Анжелина Янева

40. доц., д-р Григор Василев

41. доц., д-р Даринка Гълъбова

42. Доц., д-р Жана Атанасова

43. проф., д-р Здравко Лалчев

44. доц., д-р Маргарита Върбанова

45. доц.,д-р Николай Ангелов

46. доц., д-р Стойчо Петков

47. доц.д-р Владислав Динков Господинов

48. проф, д.п.н.. Сийка Георгиева Чавдарова- Костова

49. проф., д-р Тодорка Стефанова

50. доц., д-р Искра Цанкова Петкова

51. доц., д-р Илиана Огнянова Петкова

52. проф., д.пс.н. Иван Тонев Димитров

53. проф., д-р Росица Александрова Пенкова

54. Доц., д-р Атанаска Михаилова Тенева

От Република Беларус

55. Доц. к.п.н. Таисия Григорьевна Каленникова

56. Проф. д.п.н. Анна Сендер

57. Проф., д.п.н. Елена СтепановнаПолякова

58. Проф.,д.п.н. Инна Ивановна Казимирская

59. Доц.д.п.н. Наталья Владимирова Бровка

60. Проф.д.п.н. Ирина Александровна Новик

61. Доц. к.п.н. Татьяна Васильевна Гуляева

62. Доц. к.п.н.Зоя Владимировна Лукашения

63. Доц. к.п.н. Ольга Васильевна Янчукович

64. Проф. д.п.н Надежда Вислобокова

65. Проф. д.п.н. Ольга Леонидовна Жук

66. Доц. к.п.н. Светлана Николаевна Сиренко

67. Проф., д.п.н.Ревмира Сергеевна Пионова

68. доц., к.п.н. Елена Стефановна Игнатович

От Република Полша

68. Проф. д-р хаб. Казимерж Маришан Жегналек

69.Проф., д-р хаб. Иержи Новочен

70.проф. д-р хаб. Анна Клим-Климашевска

71.Проф. д-р хаб. Мирослав Бабияж

72.Проф.д-р хаб. Славомир Кожией

73.Проф. д-р хаб. Йоланта Карбовничек

74.проф., д-р хаб.Ежи Никиторович

75.проф., д-р хаб. Елжбета Ящичин

76.проф. Ян Мацеевски

77.проф. Славомир Собчак

От Руска федерация

78.Проф. д.п.н. Николай Михаилович Швецов

79.Проф. д.п.н. Валентин Андреев

80. Проф. д.п.н. Татьяна Гнитецкая

81. Проф. к.пс.н. Ольга Леонидовна Зверева

82. Проф. д.п.н. Елеонора Васильевна Онищенко

83. Проф. д.пс.н. Игор Вачков

84.Проф. д.ю.н. Николай Уткин

85.Проф. д.п.н. Юлия Андреева

86.Доц. д.п.н. Светлана Вачкова

87.Доц. к.пс.н. Наталия Ефимова

88.Проф. д.п.н. Екатерина Маралова

89.Доц. к.п.н. Елизавета Гринева

90.проф., д.пс.н. Мергаляс Мергалимович Кашапов

91..доц. к.п.н. Татьяна Георгиевна Зеленова

92.проф. д-р култур. Татьяна Владимировна Юрьева

93.доц., к.п.н.Александра Калякина

94.доц.Анатолий Викторович

95.проф. Анатолий Кузменски

96.проф., д.п.н. Нели Кочетова

97.доц., к.пс.н. Ангелина Анатольевна Чекалина

98.проф.,д.п.н. Валентина Лыкова

99. доц. Диана Бережкова

100. доц., к.пс.н. Елена Асмаковец

101. доц., д.п.н. Елена Николаевна Губанова

102. Инна Александровна

103. Ирина Викторовна Манцерова

104. Доц.Ирина Рудакова

105. проф., д.ф.-м.н. Леонид Лазаревич Афремов

106. доц. Лилия Черток

107. проф.,к.п.н. Людмила Николаевна Азарова

108. доц. Людмила Лебедева

109. проф., д.п.н. Надежда Анатольевна Шайденко

110. доц., к.ф-м и пс. н. Наталья Афанасьевна Цветкова

111. доц. Нина Ивановна

112. доц., к.пс.н. Оксана Анисимова

113. доц. Нина Тарасенкова

114. Проф., д.п.н. Жана Анатольевна Захарова

115. Доц., к.пс.н.Наталия Олеговна Леоненко

116. Доц., к.ф.н.Мария Борисовна Ворошилова

117. Проф., д.ф.н.Анатолий Прокопьевич Чудинов

118. Доц., к.пс.н. Татьяна Александровна Сидорчук

119. Проф., д.п.н. Гульжан Ержановна Сенькина

120. Доц., к.пс. н. Алексей Сергеевич Марков

От Чехска република

121. Доц. д-р Юри Прокоп

122. Доц. д-р Станислав Бендл

123. Доц. д-р Петр Франьок

От Украина

124. Доц., к.п.н. Елена Алексеевна Павленко

125. Доц., к.п.н. Виктория Лыкова

126. Доц. к.п.н. Иван Бабин

127. проф. Анатолий Рацул

128. доц. Валерии Радул

129. Владимир Киринчев

130. доц.,д-р Анжела Николаевна Кароль

131. доц., к.ек.н.Елена Николаевна Тимощук

132. доц., д.п.н. Инна Юрьевна Скляренко

133. доц., к.ист.н. Анатолий Викторович Горбань

134. проф., к.п.н. Татьяна Яковлевна Довга

135. доц., д-р Нина Ивановна Белоконная

136. проф., д.п.н. Елена Павловна Савченко

137. проф., д.п.н. Наталья Семеновна Побирченко

138. проф., д.п.н. Нина Анатольевна Тарасенкова