Управителен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПСС:

Доктор на педагог. науки, професор ЕМИЛИЯ МИЛЕНКОВА РАНГЕЛОВА, г. София, Република България

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

  1. Доктор на педагог. науки, професор, акад. БАН Анатолий Петрович Сманцер, г. Минск, Република Беларус
  2. Доктор на педагог. науки, професор Дора Стоилова Левтерова, г. Пловдив, Република България
  3. Доктор на педагог. науки, професор Инна Леонидовна Федотенко, г. Тула, Руска Федерация
  4. Доктор на психолог. науки, професор Лариса Максимовна Митина, г. Москва, Руска Федерация
  5. Доктор хаб., професор Тамара Захарук, г. Седльце, Полска република
  6. Д-р, доцент Адриана Виегерова, г. Злин, Чехска република
  7. Доктор на педагог. науки, професор Лидия Валентиновна Кондрашова, Украина