СКРЪБНА ВЕСТ

Уважаеми колеги и приятели,

Асоциацията на професорите от славянските страни загуби един от своите създатели- човека с главна буква, заслужилия деятел на науката на Република Беларус, действителния член на Белоруската академия на науките, доктора на педагогическите науки Анатолий Петрович Сманцер. Благодарение на Анатолий Петрович бяха възстановени творческите връзки между двата най-престижни университета в Република Беларус и Република България-Белоруския държавен университет и Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Творческото сътрудничество на Анатолий Петрович с всички нас –университетски преподаватели и изследователи от Република България, Република Беларус, Молдова, Република Полша, Руската федерация, Словакия, Украйна, Чешката република роди нов компонент на системата на педагогическите науки- Превантивната педагогика. За всички нас – членовете на Асоциацията на професорите от славянските страни, общуването с Анатолий Петрович Сманцер беше източник на новото педагогическо мислене, на иновационни идеи в областта на педагогическата наука. Творческото вдъхновение, оптимизмът, неподкупната човечност на Анатолий Петрович не оставяха равнодушен нито един учен, преподавател, изследовател, студент, учител, нито един от нас, който се докосваше до него.

Сбогом Анатолий Петрович! Сбогом незаменим колега и приятелю! Вие оставате в нашите сърца и в бъдещите ни дела!

От членовете на Асоциацията на професорите от славянските страни!

Председател на АПСС:

доктор на педагогическите науки, професор Емилия Рангелова

Добре дошли


ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Списание 2018


Архив

Списание 2017

Списание 2016


1. Анкета за преподаватели

2. Скала за преподаватели

3. Анкета за студенти

4. Скала за студенти


XVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

АНКЕТА „ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ В ОЧИТЕ НА СТУДЕНТА“

Конференция Китен 2015


Председател

проф. Емилия Миленкова Рангелова

За контакт

E-Mail:

Телефон: +359 886 601 940