УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПСС:

Доктор на педагог. науки, професор ЕМИЛИЯ МИЛЕНКОВА РАНГЕЛОВА, г. София, Република България


ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: